Vigilància de la salut individual

La Vigilància de la Salut individual (reconeixements /visites mèdiques) es desenvoluparà, de forma general, amb les següents finalitats:

    • Realitzar una avaluació de la salut del personal de forma: inicial, periòdica, arran de l’assignació de tasques específiques amb nous riscos i/o després d’absències perllongades per motius de salut.
    • Anàlisi i estudi de les avaluacions de riscos i informació addicional per a la realització de l’avaluació específica mèdic-laboral dels llocs de treball per tal de definir els protocols mèdics adequats.
    • Valorar i fer el seguiment mèdic del personal especialment sensible i de les treballadores en situació d’embaràs, lactància o part recent, proposant les mesures preventives corresponents.

Europrincipat ofereix de manera gratuïta, el seguiment mèdic a aquells treballadors que desprès del reconeixement mèdic ho requereixin per valorar l’aptitud laboral, sempre dins les competències de la vigilància de la salut i sempre i quan no requereixin proves analítiques o altres.