europrincipat-entrada

Què és el reconeixement mèdic?

És un examen de salut realitzat per un equip especialitzat, que consta de diferents proves i exploracions específiques segons els riscos als que estan exposats els treballadors pel seu lloc de treball.

En què consisteix un examen mèdic per la vigilància de la salut?

L'anomenat Examen de Salut consta de diverses parts:

Una entrevista clínico-laboral:

    • Bàsica: en la que s'obtenen dades sobre els antecedents personals, familiars, de malaltia, hàbits personals i llocs de treball anteriors.
    • Específica: sobre el lloc de treball actual i els riscos principals d'aquest.

Una exploració física:

    • Bàsica: una exploració mèdica general, el control de la tensió arterial, talla i pes.
    • Específica: realitzada en base a protocols

Una exploració complementària: En funció de l'exploració física, dels protocols aplicats i del criteri mèdic.

Qüestionaris d'autocompliment: En funció dels riscos detectats a l'avaluació elaborada pels tècnics en prevenció.