2.0 - Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable del tractament Identificació i contacte del responsable de tractament. EUROPRINCIPAT EPQP
C/PAU CASALS, 10 PIS 3 – AD500 ANDORRA LA VELLA
L-708851-G
+376 81 69 15
Contacte del DPD [email protected]
Finalitats del tractament Descripció del tractament Les finalitats que resten identificades al Registre d’activitats de tractament del grup i a les clàusules de consentiment a peu de cada formulari. Essent específiques per la finalitat que es detalla en la recollida.
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cessió Es cediran dades a les empreses que formen part del grup Qualitat i Prevenció, i no es cediran dades a tercers excepte per obligació legal o interès contractual.
Finalitat de la cessió Si es preveu cessió entre les empreses que formen part del grup Qualitat i Prevenció amb les finalitats necessàries per els serveis vinculants entre les pròpies empreses.
Legitimació de la cessió De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim i del consentiment de l’interessat o el seu representant legal.
Moviments internacionals de dades Si es produeixen.
Transferència internacional Si es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’encarregat de tractament.
Drets de les persones interessades Quins drets té? Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves
Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.
En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
Dret a revocar el consentiment.
Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a [email protected]. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l’APDA: https://www.apda.ad
Possibilitat de reclamar davant de l'APDA. Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a l’APDA: http://www.apda.ad/ Tel. (+376) 808 115. Carrer Doctor Vilanova, 15-17 (planta-5) -Edifici del Consell General- AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).