Els nostres mitjans materials

Les instal·lacions d’EuroPrincipat, consten de:

  • Sala de recepció i espera
  • Despatx mèdic amb àrea de consulta
  • Locals per arxiu per personal autoritzat
  • Lavabos independents
  • Despatx d’infermeria amb àrea de consulta i zona d’extracció de sang

Programa informàtic específic de vigilància de la salut. Prevengos, orientat a la gestió de la salut en l’entorn laboral, així com a la prevenció de riscos.

La dotació de material instrumental en el nostre centre:

  • Bàscula
  • Tallador
  • Fonendoscopi
  • Esfigmomanòmetre
  • Negatoscopi
  • Otoscopi
  • Rinoscopi
  • Oftalmoscopi
  • Espiròmetre homologat
  • Control Visió homologat
  • Optotip de paret
  • Audímetre homologat i cabina insonoritzada
  • Desfibril·lador homologat
  • Equip de radiodiagnòstic concertat
  • Butaca d’extraccions
  • Nevera
  • Laboratori d’anàlisi concertat
  • Empresa concertada de gestió de residus biològics

Tots els aparells estan al dia en quan a la calibració i manteniment per les empreses concertades especialitzades.