Vigilància de la salut col·lectiva

Té com a objectiu valorar la salut col·lectiva dels treballadors de l’empresa en el seu conjunt. Es realitzarà amb dues finalitats:

    • Analitzar amb criteris epidemiològics els resultats de la vigilància de la salut per proposar mesures preventives, en col·laboració amb el servei propi de prevenció.
    • Establir indicadors de salut i investigar les possibles relacions entre l’exposició a riscos professionals i les alteracions de la salut.

Trobaràs més informació sobre aquest servei fent clic aquí.