Promoció de la salut a l'empresa

L’entorn de treball, on les persones passen més d’una tercera part del dia, ha estat identificat com un lloc idoni per desenvolupar polítiques de promoció de la salut en el treball (PST), atès que els empleats constitueixen una part important de la comunitat i el treball ocupa un temps considerable de les nostres vides i té una gran repercussió sobre la qualitat d’aquesta. A més, la participació sembla més gran en els programes centrats en l’entorn de treball que en els realitzats a escala comunitària.

Segons la definició de la Carta d’Ottawa, les estratègies de promoció de la salut en el lloc de treball impliquen un procés d’integració d’activitats dirigides a millorar la salut en sentit positiu dels empleats, i no només a mantenir-la i/o prevenir els problemes, capacitant-los perquè contribueixin a la millora de la seva salut.

Així, al lloc de treball la promoció de la salut pot actuar sobre factors de risc no laborals relacionats amb la conducta (per exemple: campanyes per reduir el consum d’alcohol o tabac o la prevenció de drogodependències) o sobre factors protectors laborals i no laborals (per exemple: la promoció de l’exercici físic entre els que ocupen llocs de treball sedentaris o els canvis en els hàbits alimentaris en el menjador laboral).

En funció dels indicadors de salut amb pitjors resultats es prioritzaran les possibles línies d’actuació en PST a seguir en un determinat període de temps, pot controlar la incidència i l’evolució de les actuacions en els següents exàmens de salut.

Millorar la salut dels adults en edat laboral contribuirà a crear una població sana i productiva i afavorirà l’envelliment saludable.

Cada vegada són més les empreses implicades en el benestar dels seus treballadors. Es tracta d’empreses que han sabut veure la PST com un instrument positiu per afavorir les persones que la composen i millorar el rendiment laboral. Si la PST pot contribuir a mantenir a les persones més sanes ja que aquestes realitzin una aportació més activa a la societat durant més temps, no val la pena implantar-ho?