Presentació

Les empreses Europrevenció Sl i Principat Qualipreven com a empreses decanes en la prevenció de riscos laborals al Principat d’Andorra i per tal d’oferir el millor servei possible als seus clients, van decidir el 2012 crear un centre mèdic laboral que completés el ventall de disciplines preventives que com a Serveis de Prevenció Aliens venien oferint als seus clients.

És així com neix Europrincipat, fruit de la unió d’esforços de dos empreses visionaries, que un cop més han demostrat la seva flexibilitat i capacitat de reacció apostant per donar el millor servei als seus clients.

Des de l'any 2017 entra a formar part d'Europrincipat l'empresa UNIDA Qualitat i Prevenció, resultat de la unió de les dues empreses de prevenció, és importants del país: AssegurPreveció i Principat qualitat i prevenció. Amb la seva entrada es consolida la presència i el pes d'Europrincipat en el teixit dels centres mèdics laborals del país, convertint-se en el lider i referent del sector.

Europrincipat es regeix pels següents principis:

Facilitat: els reconeixements i les proves no ocasionen molèsties tant als treballadors com als empresaris.

  • Optimització: els reconeixements i les proves són proporcionals al risc que han de controlar.
  • Privacitat: la vigilància de la salut dels treballadors respecta el dret a la intimitat i a la privacitat de la persona.
  • Professionalitat: la vigilància de la salut es porta a terme per personal sanitari qualificat. Metge especialista en Medicina del Treball, propi, amb una amplia experiència en la salut laboral, que realitza els reconeixements i firma les aptituds.
  • Compromís amb la gent del país: la voluntat de servir als nostres clients durant molt temps fa que ens adaptem a les planificacions que millor s’adeqüin a les seves necessitats.

Funcions:

Aquest Servei desenvoluparà les següents tasques:

  • Identificar i diagnosticar problemes de salut relacionats amb el treball, avaluant els riscos inherents a les tasques i llocs de treball.
  • Dur a terme els reconeixements mèdics i interpretar els resultats.
   Avaluar l’exposició a un risc a partir de controls biològics (anàlisi de sang i orina).
  • Indicar la immuno-profilaxis (vacunació) necessària en front els riscos laborals.
  • Planificar la prestació dels primers auxilis en els centres de treball.
  • Informar i formar sobre els riscos laborals per a la salut i les mesures preventives necessàries.
  • Proposar mesures preventives a partir de l’avaluació de riscos.
  • Indicar els equips de protecció individual adequats verificant l’adaptació a cada treballador.
  • Assessorar al servei de prevenció, treballadors i als seus representants en aspectes de prevenció de riscos relacionats amb la salut.
  • Fomentar conductes, hàbits, consums i estils de vida saludables.
  • Fomentar la cultura preventiva als treballadors de l’empresa.