Els valors d’una companyia defineixen la seva cultura empresarial i també la imatge que aquesta organització desitja projectar. Són els principis fonamentals que es transmetran a tots els seus membres i els paràmetres pels quals es regirà l’empresa tant internament com externament.

En una organització saludable, el benestar i la salut dels seus participants han de ser una part primordial d’aquest conjunt de valors, que orientarà la conducta, accions i decisions en les tasques diàries de l’empresa. I no es tracta tan sols de complir les normes legals referents a la salut i seguretat laboral, sinó d’incloure una bona consciència i unes pràctiques adequades per promoure, fomentar i mantenir el benestar i la salut de tots els membres de la companyia.

Seran valors fonamentals inculcats a través de l’exemple de líders capaços de comunicar una nova forma de treball i una nova visió que brindarà beneficis en la quotidianitat i en els resultats finals.